ANBI

Sinds 1 juli 2018 is stichting Tekenen voor Kinderen een “Erkend Goed Doel” en hebben wij een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Deze erkenning is toegekend vanuit het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF), het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Als stichting met een ANBI-status hebben wij de plicht aan een aantal voorwaarden te voldoen en hierover te publiceren op onze website.

Naam instelling

Stichting Tekenen voor Kinderen, gevestigd te Zeist
KvK-nummer: 30229342 (uittreksel KvK dd 5 mrt 2021)
RSIN-nummer: 818.373.672

Adres

Veldheimlaan 12, 3702 TC Zeist
Email: info@tekenenvoorkinderen.nl

Samenstelling bestuur

A.B.C. Paulsen, voorzitter
R. Piera, penningmeester
M.L.J. Kimpen-Claes, secretaris
Prof. dr. P.M. Hoogerbrugge – algemeen bestuurslid

Hoofd- en nevenfuncties bestuur

R. Piera – directeur jeugdzorg
M.L.J. Kimpen-Claes – trainer bij omnivereniging Spirit
A.B.C. Paulsen – bestuurslid Stichting Vrienden van het Klein Slottheater
Prof. dr. P.M. Hoogerbrugge – kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Doelstelling stichting

De stichting zet zich in om kinderen in ziekenhuizen en dagcentra op te vrolijken door een bezoekend tekenaar voor ze te laten tekenen. De tekenaar is gericht op de wensen van de kinderen en werkt vooral vanuit de impulsen die hij ontvangt. Natuurlijk mogen de kinderen de tekening daarna houden. Het is de magie van zijn potlood of viltstift die iedere keer weer voor een grote glimlach zorgt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het helpen verwerken van mogelijke trauma’s door opname, behandeling en eventuele operatie (bron: statuten).

Documenten en downloads

Beleidsplan
Beleidsplan 2022

CBF Erkenningspaspoort
CBF-erkenningspaspoort

Beloningsbeleid
Alle bestuurlijke functies zijn onbezoldigd.

Jaarverslag
JAARVERSLAG Tekenen voor Kinderen 2021

Jaarrekening
balans en staat van baten en lasten 2021

Jaarrekeningen van andere jaren zijn op te vragen bij de stichting Tekenen voor Kinderen.

Statuten
Statuten Stichting Tekenen voor Kinderen.