ANBI

Sinds 1 juli 2018 is stichting Tekenen voor Kinderen een “Erkend Goed Doel” en hebben wij een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Deze erkenning is toegekend vanuit het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF), het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Als stichting met een ANBI-status hebben wij de plicht aan een aantal voorwaarden te voldoen en hierover te publiceren op onze website.

Naam instelling

Stichting Tekenen voor Kinderen, gevestigd te Zeist
KvK-nummer: 30229342 (uittreksel KvK dd 5 mrt 2021)
RSIN-nummer: 818.373.672

Adres

Kwikstaartlaan 28, 3704 GS Zeist
Email: info@tekenenvoorkinderen.nl

Samenstelling bestuur

Dhr. A.B.C. Paulsen (Dolph)                        Voorzitter

Dhr. R.B.  Piera (Ruud)                                 Penningmeester/secretaris

Dhr. P.M. Hoogerbrugge (Peter)                 Algemeen bestuurslid

Mevr. K. Kleinveld (Krista)                           Algemeen bestuurslid

Mevr. M.Themans (Marjan)                         Algemeen bestuurslid

Dhr. J. Kuper (Jeroen)                                   Algemeen bestuurslid

Hoofd- en nevenfuncties bestuur

Dhr. A.B.C. Paulsen (Dolph)                     bestuurslid Stichting Vrienden van het Klein Slottheater

Dhr. R.B.  Piera (Ruud)                              (interim) directeur/bestuurder jeugdzorg

Dhr. P.M. Hoogerbrugge (Peter)              kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Mevr. K. Kleinveld (Krista)                        directeur/oprichter Family Factor

Mevr. M.Themans (Marjan)                      manager organisatieontwikkeling IND

Dhr. J. Kuper (Jeroen)                                manager innovatie – strategie

R. Piera – directeur jeugdzorg
M.L.J. Kimpen-Claes – trainer bij omnivereniging Spirit
A.B.C. Paulsen – bestuurslid Stichting Vrienden van het Klein Slottheater
Prof. dr. P.M. Hoogerbrugge – kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Doelstelling stichting

De stichting zet zich in om kinderen in ziekenhuizen en dagcentra op te vrolijken door een bezoekend tekenaar voor ze te laten tekenen. De tekenaar is gericht op de wensen van de kinderen en werkt vooral vanuit de impulsen die hij ontvangt. Natuurlijk mogen de kinderen de tekening daarna houden. Het is de magie van zijn potlood of viltstift die iedere keer weer voor een grote glimlach zorgt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het helpen verwerken van mogelijke trauma’s door opname, behandeling en eventuele operatie (bron: statuten).

Documenten en downloads

Beleidsplan
Beleidsplan 2023

CBF Erkenningspaspoort
CBF-erkenningspaspoort

Beloningsbeleid
Alle bestuurlijke functies zijn onbezoldigd.

Jaarverslag
JAARVERSLAG_TvK 2022_LR

Jaarreking
jaarrekening 2022 (verkort)

Jaarrekeningen van andere jaren zijn op te vragen bij de stichting Tekenen voor Kinderen.

Statuten
Statuten Stichting Tekenen voor Kinderen.